Adamczak Jan

Opublikowane przez pary w dniu

Adamczak Jan (1919 w Frintropie/Niemcy – 1995 Brodnica) – profesor matematyki, nazywany nestorem brodnickich matematyków. We wrześniu 1939 r. został aresztowany przez Niemców, po powrocie w 1940 r. ukrywał się w Karczewie nad Bugiem. Pracował w tartaku jako robotnik, uczył także dzieci matematyki, języka polskiego i historii (bez podręczników). Pracę nauczyciela rozpoczął w 1945 r., zakładając w rodzinnym Wymysłowie szkołę. Od 1952 r. był nauczycielem matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. Ukończył Liceum Humanistyczne Mikołaja Kopernika w Toruniu (1939 r.), studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja w Toruniu (w 1945 r.; był pierwszym w historii studentem Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu oraz jednym z czterech studentów, którzy otrzymali indeksy z numerem 1 powstałego w 1945 r. UMK w Toruniu). W 1946 r. zmuszony był przerwać studia; ponownie podjął naukę na wyższej uczelni w 1956 r., tym razem na kierunku matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (magisterium w kwietniu 1962 r.). Jego credo nauczycielskie brzmiało: „Wymagaj od siebie przede wszystkim, a potem możesz wymagać od innych”.

Źródła: Stefan Bilski, Zarys historii Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 1873-1973, Brodnica 1973, s. 94; Ziemia Michałowska nr 19 (102), 16 października 1994; Stefan Czaja, Ziemia Michałowska nr 4 (112), 5 marca 1995; Ziemia Michałowska nr 10 (118), 29 maja 1995.

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content