Barbarski Jerzy

Opublikowane przez pary w dniu

Barbarski Jerzy, kmdr por. mgr (17.04.1928 Poznań) – syn Kazimierza i Joanny z domu Głowackiej, urodzony 17 kwietnia 1928 r. w Poznaniu. Uczęszczał do przedszkola prowadzonego przez Wielkopolską Szkołę Muzyczną w Poznaniu. Od wczesnego dzieciństwa wykazywał zainteresowanie muzyką, miał w tym kierunku wybitne zdolności. Od roku 1934 wraz z rodzicami mieszkał w Brodnicy. W latach 1935/36–1938/39 uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Brodnicy. Naukę w polskiej szkole przerwała mu okupacja. Po zakończeniu działań wojennych na tym terenie został przyjęty 7 marca 1945 roku do klasy drugiej gimnazjalnej Państwowego Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcącego w Brodnicy oraz wpisany do „Rejestru uczniów 1873-1966” pod numerem ewidencyjnym 3886. W tym czasie należał do ZHP. W roku 1945 był w Drużynie Gimnazjalnej im. dra Klemensa Malickiego. Następnie wchodził w skład Komendy Hufca w Brodnicy; później był członkiem Komendy Ośrodka Harcerzy w Brodnicy. Należał do powołanej jesienią 1945 roku przez nauczyciela śpiewu Bernarda Senkowskiego orkiestry gimnazjalnej. Grał na wielu instrumentach m.in. na pianinie, wiolonczeli, ksylofonie. 14 maja 1949 roku w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego zdał egzamin dojrzałości. Po maturze podjął w 1949 roku studia na wydziale Nauczycielsko-Instruktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Ukończył je z odznaczeniem w 1953 roku; (dyplom z datą 30 czerwca 1953 r.). Uzyskał stopień zawodowy dyplomowanego artysty muzyka oraz tytuł magistra sztuki. Po powrocie do Brodnicy pracował w Powiatowym Domu Kultury w Brodnicy (1 lipca 1953 r. – 25 lutego 1954 r.). 26 lutego 1954 roku został powołany do wojska. Służył w orkiestrze garnizonu grudziądzkiego. Następnie otrzymał przydział do orkiestry Reprezentacyjnej POW „Czarne Berety”. Powróciwszy do muzyki na instrumentach dętych został kapelmistrzem toruńskiej orkiestry garnizonowej, która grała również w Brodnicy. Od 1973 roku dyrygował złożoną z 60 marynarzy Orkiestrą Reprezentacyjną Marynarki Wojennej w Gdyni. Zespół ten występował w kraju i za granicą. Na obczyźnie popularyzował muzyke polską w Leningradzie, Tallinie, Rostocku, Berlinie, Frankfurcie nad Odrą, Londynie, Portsmouth, Edynburgu, Le Havre, Rotterdamie, Narviku, Helsinkach, Kopenhadze, Karlskronie. Pod jego kierownictwem orkiestra zdobyła szereg nagród i wyróżnień, wśród nich: w 1974 puchar za wysoki poziom wykonania muzyki współczesnych kompozytorów polskich, w 1976 nagrodę Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w 1978 nagrodę na X Festiwalu Orkiestr Reprezentacyjnych OW i RSZ w Radomiu, w 1983 nagrodę na XIV Festiwalu Orkiestr Reprezentacyjnych OW i RSZ w Katowicach. Służbę czynną zakończył 16 czerwca 1986 roku w stopniu komandora porucznika.

Awanse: podporucznik (10.04.1954), porucznik (12.10.1956), kapitan (12.10.1960), major (12.10.1968), komandor porucznik (12.10.1975).

Źródło: Ziemia Michałowska nr 1 styczeń 2002

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content