Cyglicki Benedykt

Opublikowane przez pary w dniu

Cyglicki Benedykt (1937-2009) – urodzony w 1937 r. w Cichem, mgr geografii, nauczyciel. W 1955 r. ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Grudziądzu, w 1960 r. Uniwesytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując dyplom magistra geografii. Po ukończrniu studiów pracował przez rok jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Trzcinie koło Działdowa. Kolejne 11 lat poświęcił pracy w administracji powiatowej. Do zawodu nauczycielskiego powrócił na stałe w 1972 r., rozpoczynając pracę w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brodnicy. W 1975 r. został zatrudniony w I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie pracował przez 21 lat, aż do przejścia na emeryturę. Przez cały czas pobytu na emeryturze utrzymywał kontakt ze szkołą. Benedykt Cyglicki posiadał niezwykły dar przekazywania wiedzy. Potrafił zarazić entuzjazmem, przekonać i zachęcić do pracy, dzięki czemu jego uczniowie osiągali liczne sukcesy. Za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania.

Źródło: Ziemia Michałowska, nr 2 (257), luty 2009

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content