Duda Józef

Opublikowane przez pary w dniu

Duda Józef (01.11.1919 New London, USA – 26.11.1996 Brodnica) – kierownik administracyjny Muzeum Regionalnego w Brodnicy (w l. 1975-1981), kierownik Wydziału Kultury Powiatowej Rady Narodowej, pasjonat fotografowania, zasłużony działacz kultury. Pochodził z wielodzietnej rodziny chłopskiej, która po przyjeździe z Ameryki osiedliła się na gospodarstwie w pobliskim Bobrowie. Jako dziecko wyróżniał się zdolnościami muzycznymi i plastycznymi. Samodzielnie nauczył się grać na skrzypcach, akordeonie i pianinie. Przed wojną zdał tzw. małą maturę w Państwowym Gimnazjum w Brodnicy; następnie rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Grudziądzu, którą na skutek wybuchu II wojny św. przerwał po roku. W czasie wojny pracował w gospodarstwie niemieckim, a potem był organistą w Mszanie. Po wojnie pracował początkowo jako nauczyciel w Szabdzie, następnie w Brodnicy. W 1945 r. przeszedł do pracy w Wydziale Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brodnicy. W l. 1975-1981 był kierownikiem administracyjnym Muzeum Regionalnego w Brodnicy. Jako pasjonat fotografowania pozostawił bogatą kolekcję zdjęć Brodnicy, utrwalających przeszłość miasta, powojenne zmiany w wyglądzie ulic, zabytków i budowli. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło: Ziemia Michałowska, nr 22/23 (154/155), 22 grudnia 1996 – 5 stycznia 1997 r.

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content