Fiutowski Tadeusz Antoni

Opublikowane przez pary w dniu

Fiutowski Tadeusz Antoni, ps. Ben (20.03.1908 r. Milowice k. Sosnowca – 08.03.1945 r. Rybno [Kaszubskie]) – kapitan WP, komendant brodnickiego inspektoratu ZWZ-AK, syn Aureliusza, budowniczego miejskiego i Marii z Kisyńskich, nauczycielki. Od 1915 r. mieszkał wraz z rodzicami w Kazimierzu nad Wisłą i w Puławach, następnie w Toruniu (1920-1921). Uczęszczał do gimnazjum w Toruniu i Wąbrzeźnie. W 1927 r. podjął studia (nieukończone) w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii w Toruniu. W 1932 r. uzyskał stopień podporucznika, jako oficer zawodowy został skierowany do 17 pułku artylerii lekkiej (PAL) w Gnieźnie. Doskonały jeździec – wielokrotnie reprezentował swój pułk na zawodach hippicznych (m.in. w 1938 r. w Grudziądzu). W 1938 r. ożenił się z Barbarą Graff. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Walczył w składzie Armii Poznań nad Bzurą jako dowódca 8 baterii w 3 dywizjonie haubic (za udział w bitwie odznaczony Krzyżem Walecznych). Od jesieni 1939 r. mieszkał w Brodnicy i pracował jako magazynier. W ZWZ-AK został zaprzysiężony prawdopodobnie w 1941 r. Pod koniec 1941 r. powierzono mu funkcję komendanta brodnickiego inspektoratu ZWZ-AK. Aresztowany 18 sierpnia 1944 r., więziony w Brodnicy, następnie w Bydgoszczy. Po kilku tygodniach zesłany do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Zmarł na tyfus w czasie „marszu śmierci” 8 marca 1945 r. w Rybnie (Kaszubskim), podczas ewakuacji obozu. Spoczywa w zbiorowej mogile.

Źródła: Stefan Bilski, Ziemia Michałowska nr 2(14) z dnia 1 marca 1991; Stefan Bilski, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica-Toruń 1991, s. 34.

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content