Hanelt Franciszek

Opublikowane przez pary w dniu

Hanelt Franciszek (02.06.1894 Wałdowo Królewskie k. Ostromecka – 18.12.1971 Bydgoszcz) – ksiądz, działacz niepodległościowy. Był uczniem gimnazjum w Chełmnie i tam też należał do tajnej organizacji filomackiej (l. 1912-1914). Po przeniesieniu się do gimnazjum w Brodnicy (1914 r.) reaktywował kółko filomackie i stanął na jego czele. Kółko przyjęło nazwę Towarzystwo Tomasza Zana. W maju 1914 r. założył tajny skauting i został jego pierwszym komendantem. W 1915 r. został wcielony do armii niemieckiej i skierowany na front. Ranny, przebywał w szpitalu. Nadal prowadził działalność filomacką. Pisał instrukcje i programy dla różnych kół i wizytował je w czasie urlopów (1917-1918). Brał udział w powstaniu wielkopolskim (1918-1919). Po zakończeniu powstania wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W 1922 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1927 r. pełnił obowiązki wikarego przy kościele Św. Trójcy w Bydgoszczy, następnie prefekta Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego. Podczas II wojny św. był proboszczem w Solcu Kujawskim. Będąc członkiem AK inspektoratu bydgoskiego brał czynny udział w pracy konspiracyjnej. Po wyzwoleniu w 1945 r. został burmistrzem Solca Kujawskiego. Od 1947 r. był proboszczem kościoła farnego w Bydgoszczy.

Źródło: S. Bilski, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica-Toruń 1991, s. 41-42.

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content