Hanelt Jan

Opublikowane przez pary w dniu

Hanelt Jan (28.12.1898 Wałdowo Królewskie k. Ostromecka – 1940 Związek Radziecki) – lekarz, powstaniec wielkopolski, brat Franciszka. Uczeń gimnazjum brodnickiego, należał do tajnego kółka filomackiego (Towarzystwo Tomasza Zana) i do tajnego skautingu. Brał udział w powstaniu wielkopolskim. Po ukończeniu studiów medycznych pracował w Kórniku koło Poznania. Uczestnik wojny obronnej 1939 r. jako ppor. WP. Po klęsce wrześniowej jeniec obozu w Starobielsku. Zamordowany w 1940 r. na terenie Związku Radzieckiego.

Źródło: S. Bilski, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica-Toruń 1991, s. 42.

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content