Kaźmierkiewicz Marek Jan

Opublikowane przez pary w dniu

Kaźmierkiewicz Marek Jan (1953 Golub-Dobrzyń – 8.12.2009) – wicestarosta brodnicki, prezes Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, radny Powiatu Brodnickiego. Jako wicestarosta brodnicki sprawował pieczę nad inwestycjami powiatowymi. Był specjalistą od budownictwa, ale i humanistą, człowiekiem o różnorodnych zainteresowaniach i uzdolnieniach; miłośnikiem historii i tradycji. W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Po studiach pracował w Kombinacie Budowlanym we Włocławku, RPGKiM w Brodnicy na stanowisku kierownika Zakładu Remontowo-Budowlanego, potem kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Na kilka lat związał się z Zakładem Projektów i Usług Inwestorskich „Inwest-projekt” w Toruniu, by od 1990 powrócić do pracy w Urzędzie Rejonowym w Brodnicy. Od 1 stycznia 1999 roku kierował Wydziałem Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Od 28 listopada 2006 roku pełnił funkcję wicestarosty brodnickiego.

Źródło: Ziemia Michałowska nr 12 (267) grudzień 2009

Skip to content