Lendzion Jerzy

Opublikowane przez pary w dniu

Lendzion Jerzy (1910 Poznań – 1940 Bydgoszcz) – harcmistrz, organizator Szarych Szeregów w Brodnicy, patron kręgu Seniora przy Komendzie Hufca ZHP w Brodnicy, zawodowo pracownik bankowy; syn Bolesława, referenta wojskowego. Uczęszczał do szkoły średniej w Toruniu, od 1930 r. mieszkał w Brodnicy, pracował w Komunalnej Kasie Oszczędności. Społecznie pełnił obowiązki drużynowego 74 Pomorskiej Drużyny Harcerskiej przy Publicznej Szkole Powszechnej nr 1. Z jego inicjatywy w 1931 r. powstało Koło Starszoharcerskie im. Andrzeja Małkowskiego (uważane za pierwsze tego typu na Pomorzu). Uczestnik Zlotu Chorągwi Pomorskiej w Garczynie k. Kościerzyny (1932 r.), członek delegacji chorągwi pomorskiej na Jamboree w Gödöle na Węgrzech (1933 r.); od 1934 r. pełnił obowiązki zastępcy komendanta hufca w Brodnicy, w 1935 r. był komendantem grupy harcerzy na III Zlocie ZHP w Spale. W tym czasie otrzymał stopień harcmistrza. Po wybuchu II wojny św. i zajęciu Brodnicy przez Niemców podjął działalność konspiracyjną w ramach Komendy Obrońców Polski. W styczniu 1940 r. zorganizował w Brodnicy Szare Szeregi. W marcu 1940 r. gestapo przerwało działalność organizacji, jednym z aresztowanych był Jerzy Lendzion. Został przewieziony do więzienia w Bydgoszczy, poddany torturom, a następnie zamordowany.

Źródło: Stefan Bilski, Ziemia Michałowska nr 1(58) z dnia 17 stycznia 1993 r.

Kategorie: Biogramy J-S

Skip to content