Majcher Stanisław

Opublikowane przez pary w dniu

Majcher Stanisław, ps. „Budzik”, „Karol Budzik” (16.11.1899 Ostrów Wielkopolski – 13.03.1990 Poznań) – powstaniec wielkopolski, podporucznik WP, działacz społeczny; syn Franciszka, robotnika, i Katarzyny z d. Mikołajczyk. W l. 1914-1917 uczył się zawodu piekarza. W 1917 r. został przymusowo wcielony do armii niemieckiej. Brał udział w powstaniu wielkopolskim jako ochotnik; walczył pod Ostrowem, Odolanowem, Zdunami i na odcinku południowym frontu pod Ostrzeszowem. Brał udział w wojnie polsko-radzieckiej (1920), będąc żołnierzem 9 pułku strzelców wielkopolskich. W okresie międzywojennym był podoficerem zawodowym 67 Pułku Piechoty w Brodnicy. Przed wybuchem II wojny św. pełnił funkcję szefa 3 kompanii ciężkich karabinów maszynowych (III batalion) w randze starszego sierżanta. Skierowany do Rzeszowa do Ośrodka Zapasowego 4 Dywizji Piechoty walczył w czasie kampanii wrześniowej pod Mościskami, Sądową Wisznią, Gródkiem Jagiellońskim, Janowem i w Lasach Janowskich. 29 września 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej; po ucieczce z niej zamieszkał w Brodnicy. W listopadzie 1940 r. pod pseudonimem „Karol Budzik” brał udział w ruchu oporu (organizacja niepodległościowa Komenda Obrońców Polski, „Grunwald”). Po aresztowaniu przez gestapo więziony był w Grudziądzu, skąd został przewieziony do obozu koncentracyjnego Stutthof (nr obozowy 10541), gdzie przebywał do 27 marca 1945 r. Po wyzwoleniu wrócił do Brodnicy. Awansował do stopnia podporucznika. Od 1946 r. pracował w handlu uspołecznionym. W l. 1952-1965 pełnił funkcję prezesa zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Brodnica-Wieś. Znacznie przyczynił się do rozwoju Koła Powstańców Wielkopolskich, ZBoWiD oraz LZS.

Stanisław Majcher posiadał wiele odznaczeń, m.in.: Brązowy Krzyż Zasługi (1929), Srebrny Krzyż Zasługi (1956), Wielkopolski Krzyż Powstańczy (1958), Medal Zwycięstwa i Wolności (1961), Odznaka Grunwaldzka (1962), Złoty Krzyż Zasługi (1969), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1972), Srebrny Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” (1974).

Źródło: Jerzy Wultański, Ziemia Michałowska nr 5 (113) z dnia 19 marca 1995; Stefan Bilski, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica-Toruń 1991, s. 69-70.

Kategorie: Biogramy J-S

Skip to content