Truszczyńska Wanda

Opublikowane przez pary w dniu

Truszczyńska Wanda (07.07.1899 Wielkie Leźno – 09.05.1987 Brodnica) – córka rolnika Teofila i Marii z domu Aszberger, w latach 1945-1968 nauczycielka języka francuskiego i niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy, więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. W 1910 r. ukończyła cztery klasy szkoły powszechnej, następnie przez siedem lat uczyła się w Miejskiej Średniej Szkole Żeńskiej w Brodnicy; kontynuowała naukę przez cztery lata w Wyższym Liceum w Grudziądzu (matura 26.06.1920 r.; wg S. Bilskiego w 1917 r.). W 1921 r. uzyskała kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w niektórych szkołach średnich. Od 1 listopada 1939 roku do 30 czerwca 1931 r. studiowała język francuski na Université de Grenoble Faculté des Lettres (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Grenoble). Oprócz języka francuskiego znała także język niemiecki i angielski. Przebieg pracy w oświacie: nauczycielka tymczasowa w Gimnazjum Żeńskim w Grudziądzu (01.09.1920 – 31.08.1924 r.), w Szkole Powszechnej im. Karola Marcinkowskiego w Grudziądzu (01.09.1924 – 31.08.1925 r.), w Szkole Wydziałowej Żeńskiej w Brodnicy (01.09.1925 – 31.07.1931 r.), nauczycielka stała w Publicznej Szkole Powszechnej nr 2 w Brodnicy (01.08.1931 – 01.09.1939 r.). 10 kwietnia 1940 r. została aresztowana przez gestapo i uwięziona w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, gdzie przebywała od 17.04.1940 r. do 02.02.1942 r. Po uzyskaniu wolności pracowała w gminie Brodnica–Wieś w charakterze pomocy biurowej (01.04.1942 – 20.01.1945 r.), brała też udział w tajnym nauczaniu (01.01.1943 – 20.01.1945 r.). Z dniem 1 lutego 1945 r. została zatrudniona jako nauczycielka stała w Państwowym Liceum i Gimnazjum w Brodnicy (przemianowaną w późniejszych latach na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego, a następnie na I Liceum Ogólnokształcące). 31 sierpnia 1968 r. przeszła na emeryturę. Była bezpartyjna. Należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Źródła: Stefan Bilski, Zarys historii gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Brodnicy 1873-1973, Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, Brodnica 1973, s. 95; Stefan Bilski, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica–Toruń 1991, s. 106-107; Jerzy Wultański, Ziemia Michałowska nr 12 (267) grudzień 2009.

Skip to content