Truszczyński Grzymała Bronisław Kazimierz

Opublikowane przez pary w dniu

Truszczyński Grzymała Bronisław Kazimierz (06.07.1886 Radoszki – 24.07.1969 Brodnica) – doktor medycyny, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, syn Hipolita i Antoniny z Osmańskich. Należał do tajnej organizacji filomackiej, maturę uzyskał w 1910 r., studiował medycynę w Berlinie, Gryfii, Rostocku i Lipsku. Po ukończeniu studiów w 1916 r. przez dwa lata praktykował w Niemegh koło Magdeburga. 31 grudnia 1917 r. uzyskał stopień doktora w Rostocku. W 1918 r. został wcielony do armii niemieckiej i wysłany na front zachodni. W latach 1920-1927 pełnił obowiązki lekarza powiatowego, najpierw w Strzelnie, później w Mogilnie. W 1937 r. przeniósł się do swej posiadłości w Kitnówku. Jako lekarz polowy był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 r. W czasie okupacji przebywał w Generalnej Guberni. Po II wojnie św. zamieszkał w Brodnicy, gdzie pełnił obowiązki kierownika Wydziału Zdrowia PPRN (z przerwami do 1960 r.). Znacznie przyczynił się do rozwoju lecznictwa i PCK. Odznaczony był m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Niepodległości.

Źródło: Stefan Bilski, Ziemia Michałowska nr 12 (24) z dnia 22 lipca 1991 r; Stefan Bilski, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica-Toruń 1991, s. 107.

Skip to content