Wiwatowski Nikodem

Opublikowane przez pary w dniu

Wiwatowski Nikodem, ps. Kazik (21.09.1908-1945) – lekarz medycyny, ppor ZWZ-AK, specjalista w zakresie chirurgii (dyplom w 1932 r. na Wydziale Lekarskim UW). Pracował w szpitalu w Rypinie, przed wybuchem II wojny św. został ordynatorem oddziału chirurgicznego. Należał do ZWZ-AK. W brodnickim inspektoracie AK pełnił funkcję szefa sanitarnego. Pod jego kierownictwem przygotowano w Pokrzydowie magazyn lekarstw i środków opatrunkowych na wypadek wystąpienia zbrojnego ludności polskiej. W AK działała również jego żona Irena, z domu Marcinkowska. Gdy pod koniec 1944 r. Niemcy wykryli magazyn z lekarstwami i środkami opatrunkowymi w Pokrzydowie, oboje małżonkowie zostali aresztowani (02.01.1945 r.), a następnie zamordowani w czasie transportu więźniów.

Źródło: Stefan Bilski, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica-Toruń 1991, s. 112.

Skip to content