Wojciechowski Kazimierz

Opublikowane przez pary w dniu

Wojciechowski Kazimierz (26.02.1869 Biechowo – 25.08.1938 Brodnica) – drukarz, założyciel pierwszej polskiej drukarni w Brodnicy, wydawca, działacz narodowy. Kształcił się w Poznaniu, następnie pracował jako drukarz w Lipsku i Dreźnie, około 1891 r. przebywał w Berlinie, gdzie wydawał pismo polityczne „Prawda” (wg innego źródła w 1889 r.). W 1892 r. przeniósł się do Brodnicy, gdzie założył drukarnię wraz z księgarnią na Małym Rynku 23 (w maju 1922 r. samą drukarnię przeniesiono do budynku przy Starym Placu Szkolnym 8, stojącym w miejscu obecnej wikariatki). W 1883 r. zaczął wydawać ilustrowany tygodnik humorystyczno-satyryczny „Ćwik”, który z braku abonentów przestał ukazywać się 15 miesięcy później. W 1900 r. został skazany na miesiąc aresztu za umieszczenie w oknie wystawowym obrazu Jana Styki „Polonia”. Działalność na rzecz Polski opłacił więzieniem w Toruniu i Grudziądzu także w 1914 r. W 1899 r. założył „Gazetę Brodnicką”, jednak wkrótce zmuszony był zawiesić jej druk. Wznowienie nastąpiło w 1919 r. W 1921 r. przemianowano ją na „Ziemię Michałowską”. Początkowo w redagowaniu gazety pomagał mu syn Mieczysław Wojciechowski (1896-1966), który w 1922 r. przejął redakcję od ojca i wydawał ją samodzielnie do 1939 r. W latach 1918-1920 drukował różnego rodzaju odezwy, ogłoszenia, okólniki, komunikaty itp. W swojej drukarni wydawał także powiastki dla ludu, modlitewniki, senniki itp. Był aktywnym działaczem społecznym. W 1923 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

Źródła: Stefan Bilski, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica-Toruń 1991, s. 113; Szczepan Wierzchosławski, Brodnica w okresie rozbiorów (1772-1920) [w:] Brodnica. Siedem wieków miasta, red. J. Dygdała, Brodnica 1998, s. 200; Szczepan Wierzchosławski, Brodnica w okresie międzywojennym (1920-1939) [w:] Brodnica. Siedem wieków miasta, red. J. Dygdała, Brodnica 1998, s. 245.

Skip to content