Wojciechowski Mieczysław

Opublikowane przez pary w dniu

Wojciechowski Mieczysław (01.01.1896 Brodnica – 09.11.1966 Brodnica) – syn drukarza i wydawcy Kazimierza Wojciechowskiego. W 1922 r. przejął od ojca drukarnię oraz redakcję „Ziemi Michałowskiej” (ostatni wydrukowany numer gazety nosił datę 31.08.1939 r.). Przez pewien czas drukował też „Pasiekę” (1927-1937) oraz „Orędownika” (od 1920 z przerwami do 1939 r.). Społecznie udzielał się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy. Wchodził w skład Komitetu Honorowego Obchodów 65-lecia OSP i wydał z tej okazji „Album Pamiątkowy” (Brodnica 1927 r.). W 1937 r. należał do Komitetu Wykonawczego Obchodów 75-lecia OSP. Wydrukował wówczas „Pamiętnik jubileuszowy” (Brodnica 1937 r.). Należał też do Bractwa Kurkowego i parafialnego chóru „Św. Cecylii”. Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Podczas okupacji ukrywał się w Sokołowie. Po wojnie wrócił do Brodnicy, ale drukarnię upaństwowiono i nie pozwolono na kontynuowanie wydawania „Ziemi Michałowskiej”. Z tego powodu rozpoczął więc działalność handlową, zakładając w domu na ul. Kopernika 2 sklep odzieżowy, który od tego czasu, aż do 1962, był głównym źródłem jego utrzymania. W 1948 r. Miejska Rada Narodowa w Brodnicy nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta. W 1959 r. został Honorowym Członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Źródło: Jerzy Wultański, Ziemia Michałowska nr 10-11 (277-8), październik 2010 r.

Skip to content