Zieleniewska Władysława

Opublikowane przez pary w dniu

Zieleniewska Władysława, ps. Darnina, Rakieta (12.08.1896 Brodnica – 06.01.1945 Brodnica) – komendantka Wojskowej Służby Kobiet inspektoratu brodnickiego AK, córka Jana Zieleniewskiego, budowniczego i Walerii z Wrońskich. Ukończyła szkołę średnią dla dziewcząt (Mädchenmittelschule) w Brodnicy. W okresie międzywojennym była sekretarką Prokuratury Powiatowej w Brodnicy. Na początku okupacji niemieckiej pracowała w urzędzie do spraw gospodarki ziemią (SS Bodenamt), następnie była zatrudniona jako robotnica w fabryce zbrojeniowej w Fordonie, od 1943 r. prowadziła księgowość w prywatnej niemieckiej firmie Hinza w Brodnicy, w 1944 r. została skierowana do kopania rowów strzeleckich i przeciwczołgowych w Karbowie pod Brodnicą. Mimo nacisków nie złożyła wniosku o wpisanie jej na volkslistę. Zapewne w 1940 r. została zaprzysiężona w ZWZ; współpracowała z szefem wywiadu sztabu Okręgu Pomorze ZWZ – Józefem Grussem, ps. Stanisław, Józef. Należała do sztabu inspektoratu brodnickiego ZWZ-AK i pełniła kilka funkcji: wywiad, kontrwywiad, ochrona członków ZWZ-AK, zwłaszcza dowódców. W 1943 r. objęła funkcję komendantki WSK inspektoratu brodnickiego AK. Swoje mieszkanie przy ul. Przykop 52 udostępniała na miejsce odpraw. W drugiej połowie 1944 r. w związku z akcją „Burza” prowadziła nasłuch radiowy wraz z bratem Janem, ps. Osa. Do pracy w konspiracji wprowadziła także swoją siostrę Martę, ps. Strzecha. Aresztowana 3 stycznia 1945 r. wraz z innymi członkami AK, po rozbiciu w Pokrzydowie polsko-radzieckiej grupy rozpoznawczo-dywersyjnej „Pomorze” (grudzień 1944 r.), była więziona w Brodnicy i torturowana. Zmarła 6 stycznia 1945 r.

Źródła: Stefan Bilski, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica-Toruń 1991, s. 116-117; Stefan Bilski, Ziemia Michałowska nr 9 z dnia 19.09.1990 r.

Skip to content