Wąsiewska Barbara

Opublikowane przez pary w dniu

(19.02.1939r. – 20.02.2022r.) Barbara Wąsiewska – bibliotekarka, publicystka.
Urodziła się w 1939 roku w Lidzbarku. W 1947 roku wraz z rodziną przeniosła się do Brodnicy. Po maturze przeprowadziła się w Toruniu, gdzie w latach 1965-1975 była kierownikiem filii bibliotecznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej.
W 1976 roku wróciła do Brodnicy i w tutejszej Miejskiej i Rejonowej Bibliotece Publicznej podjęła pracę na stanowisku instruktora. W późniejszym okresie, jako pracownik brodnickiego starostwa, sprawowała nadzór merytoryczny nad placówkami z powiatu brodnickiego. Aktywnie działała w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Koło Brodnica,
którego była również wieloletnią przewodniczącą.
Za swoją wzorową działalność na rzecz kultury została uhonorowana wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami (m.in. Nagroda Ministra Kultury i Sztuki, Złoty Krzyż Zasługi, Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich).
Barbara Wąsiewska swoją pasję i służbę biblioteczną realizowała sumiennie i z wielkim zaangażowaniem. Potrafiła skupić wokół siebie ludzi, którym życzliwie udzielała cennych rad i wskazówek. 24 lutego 2022 roku spoczęła na cmentarzu parafialnym w Brodnicy.
W jej ostatnim pożegnaniu, oprócz rodziny i przyjaciół, uczestniczyli także byli i obecni pracownicy brodnickiej biblioteki.

Źródło: Ziemia Michałowska nr 344, marzec 2022 r.

Skip to content