Dobiegała Józef

Opublikowane przez pary w dniu

(01.05.1900 – 03.02.1953) Józef Dobiegała – polski żołnierz. Urodził się 1 maja 1900 roku
w Rosku w powiecie Czarnków. Był uczestnikiem powstania wielkopolskiego.
W 1919 roku podjął naukę w szkole podoficerskiej. Po jej ukończeniu w 1920 roku otrzymał przydział do 67. Pułku Piechoty w Brodnicy. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Od 1924 roku pełnił funkcję instruktora w szkole podoficerskiej.
W 1939 roku uzyskał wojskowy stopień chorążego. Uczestniczył w kampanii wrześniowej
w 1939 roku. Został ranny w bitwie pod Sobotą 11 września 1939 roku.
Od kwietnia 1942 roku do maja 1945 roku przebywał w miejscowości Erlenbusch w III Rzeszy, gdzie skierowano go jako inwalidę wojennego na prace przymusowe.
Po uzyskaniu wolności wrócił do Brodnicy, gdzie mieszkał w domu przy ulicy Wybickiego. Należał do Związku Inwalidów Wojennych.
Zmarł w Stargardzie Szczecińskim 3 lutego 1953 roku. Został pochowany na cmentarzu
w rodzinnym Rosku.

Źródło: Jerzy Wultański, Ziemia Michałowska nr 328, wrzesień 2018 r.

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content