Lichnerowicz Bolesław

Opublikowane przez pary w dniu

(25.07.1934 r. – 01.01.2021 r.) ks. prałat płk Bolesław Lichnerowicz – ksiądz katolicki,
były proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy.
Urodził się 25 lipca 1934 roku w Cielętach. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne
w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1959 roku.
W 1987 roku zaczął pełnić funkcję proboszcza w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy.
W 2004 roku został mianowany kapelanem 4. Pułku Chemicznego w Brodnicy w stopniu kapitana,
później otrzymał awans do stopnia pułkownika.
Po przejściu na emeryturę był kapelanem honorowym żołnierzy brodnickich.
Przez całe życie należał do grona wielkich przyjaciół środowiska harcerskiego w Brodnicy.
Zmarł 1 stycznia 2021 roku, mając za sobą 62 lata kapłańskiej posługi.

Źródło: Ziemia Michałowska nr 339, luty 2021 r.

Kategorie: Biogramy J-S

Skip to content