Bizan Marian

Opublikowane przez pary w dniu

(02.07.1927 – 09.05.2018) Marian Bizan – historyk literatury, publicysta i wydawca.
W latach 1972-1990 pełnił funkcję wiceprezesa brodnickiego stowarzyszenia kulturalnego, którego był współzałożycielem.
W 1979 roku został laureatem nagrody edytorskiej Polskiego Klubu Literackiego PEN Club.
Był wydawcą zbiorów poetyckich m.in. Krasickiego, Mickiewicza Słowackiego.
Wspólnie z Pawłem Hertzem dokonał opracowania monografii „Balladyny”,
„Kordiana” i „Liryków” Słowackiego.
Marian Bizan napisał kilka książek związanych z brodnickim regionem, takich jak:
„Przez granice, przez wieki”, „Z mojej domowej kroniki,” „Impresje Brodnickie”.
Poza tym jest autorem również następujących publikacji: „Księga Żywa”, „Zapiski z podróży”, „Dziennik pielgrzymki do Ziemi Świętej” oraz „Ziemia Święta”.
Zostanie zapamiętany jako wielki promotor Brodnicy w kraju i zagranicą.
Zmarł 9 maja 2018 roku, spoczął na brodnickim cmentarzu parafialnym.

Źródło: Ziemia Michałowska nr 327, maj 2018 r.

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content