Kubanek Franciszek

Opublikowane przez pary w dniu

(13.12.1896 – 16.01.1954) Franciszek Kubanek – żołnierz polski w stopniu sierżanta.
Urodził się 13 grudnia 1896 roku w Morakowie powiat Wągrowiec.
1 stycznia 1919 roku dołączył do kompanii kcyńskiej, która później weszła w skład
drugiego batalionu 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich.
Jako uczestnik powstania wielkopolskiego brał udział w bitwach
pod Kcynią, Nakłem, Romanowem, Szubinem i Chodzieżą.
W okresie międzywojennym uzyskał stopień sierżanta. Był także podoficerem oświatowym
w kompanii ciężkich karabinów maszynowych, później także podoficerem mundurowym Pułku.
Za swoją wojskową służbę otrzymał wiele medali i odznaczeń.
Podczas II wojny światowej brał udział w obronie Lwowa.
Po kapitulacji dostał się do niemieckiej niewoli, a następnie przebywał w Norwegii.
Po wojnie wrócił do Brodnicy i podjął pracę w tutejszym Starostwie Powiatowym.
Zmarł 16 stycznia 1964 roku, został pochowany na brodnickim cmentarzu parafialnym.

Źródło: Jerzy Wultański, Ziemia Michałowska nr 334, wrzesień 2019 r.

Kategorie: Biogramy J-S

Skip to content