Lewalska Lidia

Opublikowane przez pary w dniu

(1937 – 2021) Lidia Lewalska – nauczycielka języka polskiego.
Urodziła się w 1937 roku w Tuliszkowie.
W 1954 roku podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Szabdzie.
W latach 1957-1963 była nauczycielką w Liceum Pedagogicznym w Brodnicy.
W latach 1963-1992 należała do kadry pedagogicznej
I Liceum im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, w którym nauczała języka polskiego. W tej placówce prowadziła także koło teatralne, nadzorowała redagowanie
kwartalnika uczniowskiego „Z ławy szkolnej”.
Organizowała również wycieczki do teatrów i spotkania z ludźmi ze środowiska teatralnego.
Wspólnie z Stefanem Bilskim i Kazimierzem Soboczyńskim współredagowała opracowanie „Zarys historii Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. 1873-1973”.
Była ponadto autorką wydanej w 2010 roku publikacji
„Szkoła przyszłości. I LO im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.
Zmarła 7 kwietnia 2021 roku.

Źródło: Maria Oryszczak, Czas Brodnicy nr 16, 23 kwietnia 2021 r.

Kategorie: Biogramy J-S

Skip to content