Sargalski Stefan

Opublikowane przez pary w dniu

(26.02.1911 – 06.03.1985) Stefan Sargalski – brodnicki nauczyciel.
Urodził się 26 lutego 1911 roku w Brodnicy. W latach 1936-1939 pracował jako nauczyciel kontraktowy techniki reklamy i stenografii w Prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum Kupieckim TSWH w Brodnicy. W czasie II wojny światowej służył ochotniczo w Polskich Siłach Zbrojnych. Po powrocie z wojny od 1947 roku ponownie zatrudniony został we wspomnianej wyżej placówce jako nauczyciel wychowania fizycznego, przysposobienia sportowego,
stenografii i rysunku reklamowego.
W latach 1957-1968 nauczał wychowania fizycznego w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Brodnicy, a także w latach 1968-1971 w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy.
Był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego i PTTK.
Otrzymał wiele odznaczeń państwowych, m.in. Złoty Krzyż Zasługi,
odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 6 marca 1985 roku, został pochowany na brodnickim cmentarzu parafialnym.

Źródło: Jerzy Wultański, „Brodnickie sylwetki”, 2004 r.

Kategorie: Biogramy J-S

Skip to content