Słoszewski Feliks

Opublikowane przez pary w dniu

(28.01.1920 – 10.09.1991)  Feliks Słoszewski
Urodził się 28 stycznia 1920 roku w Brodnicy.
Od 1933 roku należał do Związku Harcerstwa Polskiego.
W okresie drugiej wojny światowej służył w zmobilizowanym oddziale Junackiego Hufca Pracy w Dubiszczach pod Baranowiczami. 26 września 1939 roku trafił do niewoli sowieckiej.
W lutym 1940 roku powrócił do Brodnicy. Pracował w ogrodnictwie miejskim.
Należał także do ruchu oporu. W 1944 roku skierowano go do fabryki zbrojeniowej Siemens
w Toruniu.
W 1945 roku został zatrudniony w brodnickim Urzędzie Ziemskim, w tym samym roku
przeniósł się na zachód kraju. Po powrocie w 1950 roku został zatrudniony w Banku Rolnym
w Brodnicy.
W późniejszym czasie pełnił m.in. funkcję wiceprezesa zarządu Spółdzielni Inwalidów „Jedność”, a także kierownika działu administracji w ZSM „Polmo” w Brodnicy.
W 1987 roku otrzymał Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Zmarł 10 sierpnia 1991 roku w Brodnicy, został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Źródło: Jerzy Wultański, „Aby pamięć o Nich nie zaginęła”, Brodnica 2000

Kategorie: Biogramy J-S

Skip to content