Chudziński Antoni

Opublikowane przez pary w dniu

(14.06.1849 – 21.03.1907) Antoni Chudziński
Urodził się 14 czerwca 1849 roku w Zdzieżu (obecnie przedmieście miejscowości Borek)
w Wielkopolsce.
Uczestniczył w wojnie prusko-francuskiej w latach 1870-1871, brał udział między innymi
w oblężeniu Paryża.
W latach 1869-1874 należał do Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego.
W 1879 roku został zatrudniony w gimnazjum w Brodnicy jako nauczyciel łaciny,
greki i francuskiego. Opiekował się działającym tajnie w Brodnicy kółkiem filomatów.
Prowadził korespondencję z pisarzem Józefem Ignacym Kraszewskim.
W 1894 roku uzyskał tytuł profesora gimnazjalnego, a także radcy gimnazjalnego w 1898 roku. Napisał wiele prac naukowych, w tym również prac regionalnych związanych z Brodnicą,
Ziemią Chełmińską i Michałowską, takich jak np. : Cech krawiecki w Brodnicy (Warszawa 1897), Brodnica między rokiem 1819 a 1863. Szkic kulturalno-historyczny według opowiadania żyjącego jeszcze świadka (Toruń 1898), Powiat brodnicki w świetle najnowszych badań (Warszawa 1901). Zmarł w Brodnicy 18 marca 1907 roku, został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Źródło: Jerzy Wultański, „Brodnickie sylwetki”, Brodnica 2004

 

 

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content