Psuty Józef

Opublikowane przez pary w dniu

(10.02.1913 – 19.04.1980) Józef Psuty
Urodził się 10 lutego 1913 roku w Brodnicy.
W okresie drugiej wojny światowej podczas okupacji w latach 1940-1942 pracował
w brodnickiej fabryce cukierków Szymona Tarasiewicza.
Po upadku powstania warszawskiego w 1944 roku został skierowany na roboty przymusowe do Austrii, gdzie przebywał do kwietnia 1945 roku.
Po powrocie do Brodnicy podjął 1 października 1945 roku pracę jako kontraktowy nauczyciel języka łacińskiego w Miejskim Liceum i Gimnazjum Żeńskim (późniejsze II LO).
W latach 1950-1954 uczył w I LO. W 1954 roku powrócił do nauczania w II LO.
Od 1967 roku rozpoczął pracę w nowym LO, powstałym z połączenia I i II LO.
Oprócz języka łacińskiego, prowadził również zajęcia z przysposobienia obronnego,
za które otrzymał w 1970 roku medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Zmarł w Brodnicy 19 kwietnia 1980 roku, został pochowany na miejscowym
cmentarzu parafialnym.

Źródło: Jerzy Wultański, „Brodnickie sylwetki”, Brodnica 2004

Kategorie: Biogramy J-S

Skip to content