Antoszewski Kazimierz

Opublikowane przez pary w dniu

(22.09.1917 – 25.04.2001) Kazimierz Antoszewski
Urodził się 22 września 1917 roku na obczyźnie w miejscowości Perm. W 1914 roku jego rodzice zostali zesłani w głąb Rosji. W 1921 wraz z rodziną powrócił do Polski i zamieszkał
w Nowym Mieście Lubawskim. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego.
W sierpniu 1939 roku objął funkcję zastępcy dowódcy plutonu w 2 kompanii strzeleckiej  brodnickiego 67 Pułku Piechoty. Brał udział w kampanii wrześniowej. Przebył szlak bojowy od Zbiczna do bitwy nad Bzurą. 23 września 1939 roku dostał się do niewoli.
Jako inwalida wojenny został zwolniony 17 kwietnia 1940 roku i powrócił do Brodnicy.
W październiku 1940 roku wstąpił do Armii Krajowej.
W latach powojennych prowadził działalność konspiracyjną w organizacji „Wolność i Niepodległość”, co było przyczyną represji ze strony UB. W późniejszym okresie podjął pracę
w handlu. Zainicjował powołanie w Brodnicy Koła Światowego Związku Żołnierzy AK,
był także jego pierwszym przewodniczącym. Posiadał szereg odznaczeń, m in. :
Srebrny Krzyż Zasługi, , Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939”.
Zmarł w Brodnicy 25 kwietnia 2001 roku, został pochowany na miejscowym
cmentarzu parafialnym.

Źródło: Jerzy Wultański, „Brodnickie sylwetki”, Brodnica 2004

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content