Krzyżanowski Kazimierz

Opublikowane przez pary w dniu

( 16.10.1906 – 21.10.1988) ks. Kazimierz Krzyżanowski
Urodził się 16 października 1906 roku w miejscowości Żałe powiat Rypin.
W latach 1932-1936 był prefektem w Dobrzyniu nad Drwęcą. W latach 1936-1939 pełnił funkcję wikariusza katedralnego oraz prefekta w szkole średniej w Płocku. W 1939 roku otrzymał przydział mobilizacyjny jako kapelan do 67 Pułku PIechoty w Brodnicy. Brał udział z jednostką
w kampanii wrześniowej. 18 września 1939 roku dostał się do niewoli w Iłowie.
Przebywał w oflagu w Rottenburgu koło Fuldy. W 1940 roku został aresztowany przez gestapo i wywieziony najpierw do obozu w Buchenwaldzie, a później w Dachau. Uzyskał wyzwolenie
29 kwietnia 1945 roku. Po zdemobilizowaniu wyjechał w 1946 roku do Anglii, gdzie podjął działalność pedagogiczną, a w późniejszym czasie sprawował stanowiska asystenta
w Instytucie Polskiej Akcji Katolickiej, a także kapelana akademickiego.
Pomimo pobytu na emigracji, był związany głęboko z ZHP, posiadał stopień harcmistrza.
Pełnił również funkcję kapelana hufców harcerskich „Wawel” i „Kraków”.
Zmarł 21 października 1988 roku w Nottingham.

Źródło: Jerzy Wultański, „Brodnickie sylwetki”, Brodnica 2004

Kategorie: Biogramy J-S

Skip to content