Klimczak Kazimierz

Opublikowane przez pary w dniu

(15.02.1914 – 14.07.2023) Kazimierz Klimczak

Urodził się 15 lutego 1939 roku w miejscowości Ciepłowo koło Sompolna powiat koniński.
Po ukończeniu szkoły podoficerskiej w Brodnicy został skierowany do 2 batalionu 67 Pułku Piechoty. Z brodnickim pułkiem w stopniu plutonowego brał udział w kampanii wrześniowej.
W bitwie nad Bzurą został ranny i przewieziony do Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie.
Po trwającym około 1,5 roku leczeniu jako inwalida wojenny nawiązał kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej. Został przyjęty do IV Obwodu „Grzymały” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Przyjął pseudonim „Szron”. W 1944 roku w stopniu sierżanta walczył w powstaniu warszawskim. Po upadku powstania dostał się do niemieckiej niewoli, podczas transportu podjął jednak udaną próbę ucieczki. W lutym 1945 roku powrócił do Warszawy. Jako dowódca plutonu samochodowego uczestniczył w zaopatrzeniu jednostek walczących na froncie.
Po wyzwoleniu służył w polskiej armii do 1946 roku. Posiadał następujące odznaczenia:
Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal „Pro Patria”, Medal Pamiątkowy z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego, Medal „Pro Bono Polonia”. W maju 2017 roku
z rąk Ministra Obrony Narodowej otrzymał awans do stopnia Pułkownika Wojska Polskiego.
Był najdłużej żyjącym brodnickim żołnierzem. Zmarł 14 lipca 2023 w wieku 109 lat.

Źródło: Marian Chwiałkowski, „Super Brodnica” nr 14, 27.07.2023 r.

Kategorie: Biogramy J-S

Skip to content