Siudowski Konrad

Opublikowane przez pary w dniu

(13.05.1884 – 23.11.1958) Konrad Siudowski
Urodził się 13 maja 1884 roku w Świerczynkach powiat Toruń.
Uczestniczył w organizowaniu w powiecie brodnickim Straży Obywatelskiej.
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zdemobilizowaniu powrócił do rodzinnego gospodarstwa w Przydatkach w powiecie brodnickim. Brał udział między innymi w organizowaniu spółdzielczości mleczarskiej i kółek rolniczych.
Udzielał się także w pracach Sejmiku Powiatowego w Brodnicy. We wrześniu 1935 roku został senatorem RP.  W sierpniu 1939 roku kierował mobilizacją transportu kołowego w Brodnicy, a we wrześniu uczestniczył w obronie Warszawy. W 1940 roku został aresztowany przez hilterowców i trafił do obozów koncentracyjnych Oranienburg-Sachsenhausen oraz Mathausen-Gusen. Od 1945 roku zamieszkał w Toruniu, gdzie założył Centralę Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa.
Posiadał następujące odznaczenia: Order Mieczy Hallerowskich, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznakę komendancką WF i PW, Medal Niepodległości.
Zmarł 23 listopada 1958 roku w Toruniu, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Brodnicy.

Źródło: Jerzy Wultański, „Brodnickie sylwetki”, Brodnica 2004

Kategorie: Biogramy J-S

Skip to content