Wróblewski Feliks

Opublikowane przez pary w dniu

(04.04.1891 – 19.12.1956) Feliks Wróblewski
Urodził się 4 maja 1891 roku w Wiedniu.
Był uczestnikiem I wojny światowej jako żołnierz wojska polskiego
W 1920 roku przybył do Brodnicy wraz z 65 Pułkiem Piechoty, w którym pełnił funkcję oficera mundurowego.
Początek okupacji podczas II wojny światowej spędził w Lublinie.
Od października 1940 roku związał się z konspiracją. Wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej (późniejszej Armii Krajowej).
Po zakończeniu działań militarnych rozpoczął pracę w brodnickim szkolnictwie średnim.
W marcu 1945 roku został nauczycielem tymczasowym w Państwowym Liceum i Gimnazjum w Brodnicy. Uczył wielu przedmiotów, głównie języka niemieckiego. Od 1947 roku zatrudniony był w charakterze nauczyciela w Prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum Kupieckim TPSH w Brodnicy. Uczył w tej szkole także po upaństwowieniu i zmianie nazwy – najpierw na Państwowe Liceum Administracyjno-Gospodarcze, a później Technikum Handlowe.
Zmarł w Brodnicy 19 grudnia 1956 roku, został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Źródło: Jerzy Wultański, „Brodnickie sylwetki”, Brodnica 2004

Skip to content