Gutowska Teresa

(12.10.1928 -19.11.2005) Teresa Gutowska Urodziła się 12 października 1928 roku we wsi Kruszyny Duże. Pracowała jako sprzedawca w Gminnej Spółdzielni w miejscowości Kawki. Od 1959 roku była członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynach, w 1961 roku z kolei wybraną ją na skarbnika koła. W latach 1986-2002 pełniła funkcję przewodniczącej KGW. Dowiedz się więcej…

Antkiewiczówna Eugenia

(25.06.1922 – 17.08.1983) Eugenia Antkiewiczówna Urodziła się 25 czerwca 1922 roku w Dąbiu nad Nerem, woj. poznańskie. W 1941 roku została skierowana na przymusowe prace rolne w Prusach Wschodnich. Po 10 miesiącach podjęła skuteczną próbę ucieczki. W tym samym roku niemiecki urząd pracy zmusił ją do kolejnej pracy, tym razem Dowiedz się więcej…

Dzierżanowska Janina

(20.09.1914 – 22.07.1994) Janina Dzierżanowska Urodziła się 20 września 1914 roku w Bolechowie. W 1946 roku objęła stanowisko kierownika szkoły w Grabówcu. Zainicjowała wiele działań prowadzących do rozwoju lokalnego środowiska. W szkole funkcjonowała grupa teatralna, organizowano przedstawienia i zabawy dochodowe, z których pozyskane środki przeznaczano na wsparcie zbiórek na powojenną Dowiedz się więcej…

Cichańska Leokadia

(16.03.1925 – 27.01.1990) Leokadia Cichańska Urodziła się 16 marca 1925 roku we Wrockach. Była aktywną działaczką i przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Bobrowie, do którego należała ponad 30 lat. Koło prowadziło szeroką działalność, m.in. organizowano szkolenia promujące rozwój rolnictwa, dziecińce wiejskie w okresie żniw. Kobiety mogły także brać udział w Dowiedz się więcej…

Cichański Józef

(13.05.1913 – 22.01.1996) Józef Cichański Urodził się 13 maja 1913 roku w Wielkim Leźnie. W okresie okupacji w latach 1941-1945 wykonywał prace przymusowe w gospodarstwie rolnym u Hildy Zejler. Od 1945 roku mieszkał na stałe w Bobrowie, do 1982 roku pełnił tutaj funkcję sołtysa. Udzielał się społecznie dla wsi, gminy Dowiedz się więcej…

Gęstwicki Jerzy

(23.09.1928 – 27.05.1994) Jerzy Gęstwicki Urodził się 23 września 1928 roku w Zaborowie. Pełnił funkcję kierownika szkoły w Cieszynach, a także w Brzoziu i Pokrzydowie. W 1952 roku podjął pracę w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brodnicy na stanowisku kierownika referatu planowania i inwestycji, później jako pracownik nadzoru Dowiedz się więcej…

Gabryel Henryk Krzysztof

(24.07.1949 – 21.12.2009) Henryk Krzysztof Gabryel Urodził się 24 lipca 1949 roku w Nieżywięciu powiat Brodnica. W 1968 roku podjął pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej w Brudzawach. W 1973 roku przeniósł się do szkoły w Kruszynach, w latach 1974-1998 sprawował funkcję dyrektora tej placówki. Udzielał się w harcerstwie jako instruktor, Dowiedz się więcej…

Cyra Czesław Wincenty

(06.07.1922 – 13.05.2010) Czesław Wincenty Cyra Urodził się 6 lipca 1922 roku w Lipienkach, dawny powiat Świecie. W latach 1951-1982 sprawował funkcję kierownika szkoły podstawowej w miejscowości Brudzawy. Był osobą aktywną społecznie, był członkiem Gromadzkiej Rady Narodowej w Kruszynach. Przez kilka lat był przewodniczącym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bobrowie. Należał Dowiedz się więcej…

Beyer Roman Wincenty

(22.01.1881 – 11.11.1939) Roman Wincenty Beyer Urodził się 22 stycznia 1881 roku w Wulce koło Lubawy. W 1919 roku był organizatorem kursów języka polskiego i historii Polski dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych w szkole w Nieżywięciu, której był kierownikiem. Aktywnie uczestniczył w pracach niepodległościowych, między innymi współorganizował Straż Ludową. W Dowiedz się więcej…

Bukowski Zbigniew

Zbigniew Bukowski Urodził się 9 maja 1946 roku w Brodnicy. W 1969 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w Technikum Mechanicznym w Brodnicy. Za swoją wzorową pracę pedagogiczną był odznaczony m.in. : Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i Nagrodą Starosty. Jego wielką pasją był sport. W latach Dowiedz się więcej…

Skip to content