Bok Feliks

Opublikowane przez pary w dniu

Bok Feliks (19.11.1908 Gniezno – 18.03.1979 Brodnica) – przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brodnicy w latach 1956-1962, wiceprezes zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Michałowskiej, zasłużony działacz społeczny, były jeniec obozów oficerskich w Woldenbergu i Murnau. Był synem Franciszka, urzędnika pocztowego i Katarzyny z Tretkowskich. W 1930 r. ukończył gimnazjum w Gnieźnie. Przed II wojną św. był oficerem zawodowym WP, brał udział w wojnie obronnej 1939 r. jako ppor. Wzięty do niewoli przebywał w obozie dla jeńców w Woldenbergu i Murnau. Po wojnie wrócił do Gniezna, pracował w Zakładach Mięsnych. Od 1953 r. mieszkał i pracował w Brodnicy. Będąc przewodniczącym PMRN znacznie przyczynił się do rozwoju miasta. Jego zasługą było m.in. odrestaurowanie Pałacu Anny Wazówny. Przez kilka lat pełnił obowiązki dyrektora Brodnickiego Domu Kultury. Był aktywnym działaczem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych organizacji społecznych. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP.

Źródła: Mariusz Malicki, Ziemia Michałowska nr 5 z dnia 9 maja 1990 r.; Stefan Bilski, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica-Toruń 1991, s. 21-22; Anna Chruściel, Brodnica w latach 1945-1997 (kalendarium). Część I. Lata 1945-1989 [w:] Brodnica. Siedem wieków miasta, red. J. Dygdała, Brodnica 1998, s. 333.

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content