Wyrzykowski Jan

Wyrzykowski Jan (18.01.1889 Dzikowiec-31.12.1945 Brodnica) – syn rolnika Adama i Zofii z domu Ożga, urodzony 18 stycznia 1889 roku w Dzikowcu, powiat Kolbuszowa. W latach 1901-1908 był uczniem Cesarsko-Królewskiego I Gimnazjum w Rzeszowie, gdzie zdał maturę i w dniu 2 czerwca 1908 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. Następnie studiował w Cesarsko-Królewskiej Czytaj dalej…

Wojciechowski Kazimierz

Wojciechowski Kazimierz (26.02.1869 Biechowo – 25.08.1938 Brodnica) – drukarz, założyciel pierwszej polskiej drukarni w Brodnicy, wydawca, działacz narodowy. Kształcił się w Poznaniu, następnie pracował jako drukarz w Lipsku i Dreźnie, około 1891 r. przebywał w Berlinie, gdzie wydawał pismo polityczne „Prawda” (wg innego źródła w 1889 r.). W 1892 r. Czytaj dalej…

Truszczyńska Wanda

Truszczyńska Wanda (07.07.1899 Wielkie Leźno – 09.05.1987 Brodnica) – córka rolnika Teofila i Marii z domu Aszberger, w latach 1945-1968 nauczycielka języka francuskiego i niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy, więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. W 1910 r. ukończyła cztery klasy szkoły powszechnej, następnie przez siedem lat uczyła się Czytaj dalej…

Wojciechowski Mieczysław

Wojciechowski Mieczysław (01.01.1896 Brodnica – 09.11.1966 Brodnica) – syn drukarza i wydawcy Kazimierza Wojciechowskiego. W 1922 r. przejął od ojca drukarnię oraz redakcję „Ziemi Michałowskiej” (ostatni wydrukowany numer gazety nosił datę 31.08.1939 r.). Przez pewien czas drukował też „Pasiekę” (1927-1937) oraz „Orędownika” (od 1920 z przerwami do 1939 r.). Społecznie Czytaj dalej…

Zieleniewska Władysława

Zieleniewska Władysława, ps. Darnina, Rakieta (12.08.1896 Brodnica – 06.01.1945 Brodnica) – komendantka Wojskowej Służby Kobiet inspektoratu brodnickiego AK, córka Jana Zieleniewskiego, budowniczego i Walerii z Wrońskich. Ukończyła szkołę średnią dla dziewcząt (Mädchenmittelschule) w Brodnicy. W okresie międzywojennym była sekretarką Prokuratury Powiatowej w Brodnicy. Na początku okupacji niemieckiej pracowała w urzędzie Czytaj dalej…

Truszczyński Grzymała Bronisław Kazimierz

Truszczyński Grzymała Bronisław Kazimierz (06.07.1886 Radoszki – 24.07.1969 Brodnica) – doktor medycyny, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, syn Hipolita i Antoniny z Osmańskich. Należał do tajnej organizacji filomackiej, maturę uzyskał w 1910 r., studiował medycynę w Berlinie, Gryfii, Rostocku i Lipsku. Po ukończeniu studiów w 1916 r. przez dwa lata praktykował Czytaj dalej…

Wiwatowska Irena

Wiwatowska Irena, ps. Flora (10.05.1914 Franciszkowo – 1945) – pielęgniarka, kierowniczka sekcji sanitarnej Wojskowej Służby Kobiet AK, córka Teofila Marcinkowskiego i Ewy z Burczyńskich, żona lekarza medycyny Nikodema Wiwatowskiego, ps. Kazik. Początkowe lata okupacji mieszkała w Rypinie, od 1942 r. w Brodnicy. Pracowała w szpitalu jako pielęgniarka (jej mąż był Czytaj dalej…

Wiwatowski Nikodem

Wiwatowski Nikodem, ps. Kazik (21.09.1908-1945) – lekarz medycyny, ppor ZWZ-AK, specjalista w zakresie chirurgii (dyplom w 1932 r. na Wydziale Lekarskim UW). Pracował w szpitalu w Rypinie, przed wybuchem II wojny św. został ordynatorem oddziału chirurgicznego. Należał do ZWZ-AK. W brodnickim inspektoracie AK pełnił funkcję szefa sanitarnego. Pod jego kierownictwem Czytaj dalej…

Kaźmierkiewicz Marek Jan

Kaźmierkiewicz Marek Jan (1953 Golub-Dobrzyń – 8.12.2009) – wicestarosta brodnicki, prezes Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, radny Powiatu Brodnickiego. Jako wicestarosta brodnicki sprawował pieczę nad inwestycjami powiatowymi. Był specjalistą od budownictwa, ale i humanistą, człowiekiem o różnorodnych zainteresowaniach i uzdolnieniach; miłośnikiem historii i tradycji. W 1978 roku ukończył Czytaj dalej…

Malicki Klemens

Malicki Klemens, dr (02.07.1882 Świniarc – 31.07.1940 Sachsenhausen-Oranienburg) – pedagog, dyr. gimnazjum brodnickiego, urodzony 2 lipca 1882 r. w Świniarcu, powiat nowe Miasto Lubawskie. Syn Jana, nauczyciela, i Pauliny ze Szczepańskich, ochrzczony 6 lipca 1882 r. w kościele św. Mikołaja w Zwiniarzu, gdzie nadano mu imiona Klemens Alfons. Uczył się Czytaj dalej…

Skip to content