Burchard Kazimierz

Burchard Kazimierz (1930? – 26.04.2012) – artysta chóru Filharmonii Narodowej, wieloletni współpracownik i Honorowy Członek Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel muzyki, kapitan „EMF”, żeglarz, autor książki „Dzienniki Pokładowe”, miłośnik Pojezierza Brodnickiego, o wodach którego tak pisał w jednym ze swoich tekstów: Wody Pojezierza Brodnickiego są skromne rozmiarami. Lecz przy odrobinie Czytaj dalej…

Cyglicki Benedykt

Cyglicki Benedykt (1937-2009) – urodzony w 1937 r. w Cichem, mgr geografii, nauczyciel. W 1955 r. ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Grudziądzu, w 1960 r. Uniwesytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując dyplom magistra geografii. Po ukończrniu studiów pracował przez rok jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Trzcinie koło Działdowa. Kolejne Czytaj dalej…

Gottwald Józef Włodzimierz

Gottwald Józef Włodzimierz (1893 Petranika – 1989 Warszawa) – polonista, nauczyciel szkół średnich, urodzony w miejscowości Petranika (Petranka), pow. Kałusz, ówczesne województwo lwowskie. Syn urzędnika pocztowego. Szkołę powszechną ukończył w Nowym Sączu, średnią w Krakowie. Studiował polonistykę najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie na Uniwersytecie Poznańskim w roku akademickim 1919/1920. Pracę Czytaj dalej…

Goszczyński Ryszard

Goszczyński Ryszard (25.11.1944 r. Brodnica – 18.11.2010 Bydgoszcz) – dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wykształcenia filolog bułgarski, urodzony w Brodnicy 25 listopada 1944 roku. Po maturze, którą składał w ówczesnym II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kamionka w Brodnicy, zdał egzaminy wstępne na UJ w Krakowie. Zakończenie studiów wypadło Ryszardowi akurat Czytaj dalej…

Barbarski Jerzy

Barbarski Jerzy, kmdr por. mgr (17.04.1928 Poznań) – syn Kazimierza i Joanny z domu Głowackiej, urodzony 17 kwietnia 1928 r. w Poznaniu. Uczęszczał do przedszkola prowadzonego przez Wielkopolską Szkołę Muzyczną w Poznaniu. Od wczesnego dzieciństwa wykazywał zainteresowanie muzyką, miał w tym kierunku wybitne zdolności. Od roku 1934 wraz z rodzicami Czytaj dalej…

Heidenhain Friedrich Jakob

Heidenhain Friedrich Jakob prof. dr (6.03.1845 Grudziądz – 29.03.1912) – profesor gimnazjalny, doktor filozofii, członek towarzystwa historycznego „Historischer Verein für den Regierungsbizirk Marienwerder”, odznaczony Orderem Czerwonego Orła IV Klasy (14.08.1910 r.), czynnie popierał turystykę i muzealnictwo. Był synem kupca Luisa i Ernestine z domu Mann. W Grudziądzu uczęszczał do szkoły Czytaj dalej…

Doering Jan

Doering Jan (02.05.1850 Chełmno – 19.09.1919 Trzebnica) – ksiądz, proboszcz parafii brodnickiej, działacz niepodległościowy. Absolwent gimnazjum w Chełmnie. Studiował teologię w Pelplinie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich (12.07.1874 r.) aresztowany przez władze pruskie (okres prześladowań ludności polskiej, tzw. Kulturkampf) i osadzony w więzieniu w Chełmnie. Po wyjściu na wolność wyjechał do Czytaj dalej…

Fiutowski Tadeusz Antoni

Fiutowski Tadeusz Antoni, ps. Ben (20.03.1908 r. Milowice k. Sosnowca – 08.03.1945 r. Rybno [Kaszubskie]) – kapitan WP, komendant brodnickiego inspektoratu ZWZ-AK, syn Aureliusza, budowniczego miejskiego i Marii z Kisyńskich, nauczycielki. Od 1915 r. mieszkał wraz z rodzicami w Kazimierzu nad Wisłą i w Puławach, następnie w Toruniu (1920-1921). Uczęszczał Czytaj dalej…

Bekter Joanna

Bekter Joanna z d. Mączkowska (18.05.1895 – 29.12.1944 Pokrzydowo) – członkini AK, żona rolnika Bolesława, matka 7 dzieci, mieszkała w Pokrzydowie k. Brodnicy. W czasie II wojny św. najstarszy syn Mieczysław był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, córki Stefania i Irena działały w konspiracji. W grudniu 1944 r. Joanna Czytaj dalej…

Cybulska Wanda

Cybulska Wanda, ps. Ada (30.12.1913 Brodnica – 1945) – harcerka, łączniczka i kurierka brodnickiego inspektoratu AK, córka Aleksandra, kupca i Marii z Wadowskich. Ukończyła gimnazjum żeńskie w Brodnicy. Do 1939 r. pracowała w sklepie ojca. Podczas okupacji niemieckiej zatrudniona była w powiatowym biurze rolnym w Brodnicy. W 1942 r. została Czytaj dalej…

Skip to content