Jerzykiewicz Mieczysław

Opublikowane przez pary w dniu

(05.12.1876 – 25.04.1929) Mieczysław Jerzykiewicz – były burmistrz Brodnicy.
Urodził się 5 grudnia 1876 roku w Gnieźnie. W 1904 roku ukończył w Berlinie studia farmaceutyczne na Uniwersytecie im . Humboldta. W Niemczech prowadził swoją drogerię.
W 1918 roku przeniósł się do Brodnicy. Pomagał powstańcom wielkopolskim i należał do grona niepodległościowych działaczy. Brał udział w walkach z armią bolszewicką pod Brodnicą
w sierpniu 1920 roku. W tym samym roku objął urząd burmistrza Brodnicy.
Był osobą bardzo aktywną społecznie. Jako członek honorowy należał
do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, był także prezesem Bractwa Kurkowego i wiceprezesem Koła Miast Pomorskich. W 1924 roku został ojcem chrzestnym
sztandaru 67 Pułku Piechoty. Z jego inicjatywy założono na terenie byłego ogrodu zamkowego park miejski, w 1927 roku odbyło się jego uroczyste otwarcie (współcześnie park nosi imię Fryderyka Chopina). Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł tragicznie 25 kwietnia 1929 roku, spoczął na brodnickim cmentarzu parafialnym.

Źródło: Jerzy Wultański, „Aby pamięć o Nich nie zaginęła”, 2000 r.

Kategorie: Biogramy J-S

Skip to content