Danielewski Bolesław Tomasz

Opublikowane przez pary w dniu

(1961-2023) Bolesław Tomasz Danielewski – brodnicki artysta malarz, członek Związku Artystów Plastyków Polskich.
Jego malarstwo i działalność plastyczna była w sposób znaczący związana z Pojezierzem Brodnickim.
Dzieła artysty przedstawiały sielskie pejzaże, w których dominowały szarość i światłocień.
W 2019 roku zaprezentował swoją ostatnią wystawę pt. „Ogniwo” w brodnickim muzeum. Tytułowe ogniwo miało na celu łączyć różne pokolenia artystów w sposób biegunowy, którzy pomagają sobie nawzajem w twórczym rozwoju.
Był człowiekiem skromnym, serdecznym i pełnym wrażliwości na otaczający go świat.
Zmarł 8 października 2023 roku, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Brodnicy.

Źródło: Paweł Stanny, Ziemia Michałowska nr 352, grudzień 2023

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content