Kamińska Alicja

Opublikowane przez pary w dniu

(03.10.1943 – 06.02.2005) Alicja Kamińska

Urodziła się 3 października 1943 roku w Szczutowie koło Górzna.
Od 1963 roku pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej w Bobrowie, w późniejszym czasie także jako kierownik i dyrektor tej placówki. W Bobrowie aktywnie udzielała się społecznie. Sprawowała opiekę nad szkolną biblioteką, drużyną harcerską i Szkolną Kasą Oszczędności. Zajmowała się również prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli z gminy.
W 1973 roku objęła stanowisko dyrektorki szkoły w Miesiączkowie. Ponadto w tej miejscowości podejmowała prace społeczne w Kole Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przez całe życie służyła pomocą młodym nauczycielom w zdobywaniu doświadczeniu zawodowego. Zmarła 6 lutego 2005 roku.

Źródło: red. Agnieszka Kowalska, „O tych, którzy już odeszli”, Brodnica 2012

Kategorie: Biogramy J-S

Skip to content