Gutowska Teresa

Opublikowane przez pary w dniu

(12.10.1928 -19.11.2005) Teresa Gutowska

Urodziła się 12 października 1928 roku we wsi Kruszyny Duże.
Pracowała jako sprzedawca w Gminnej Spółdzielni w miejscowości Kawki.
Od 1959 roku była członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynach, w 1961 roku z kolei wybraną ją na skarbnika koła. W latach 1986-2002 pełniła funkcję przewodniczącej KGW.
Zajmowała się prowadzeniem kroniki koła, za którą otrzymała drugie miejsce w ramach konkursu wojewódzkiego. Była miłośnikiem przyrody i osobą życzliwą dla drugiego człowieka. Udzielała się także w sposób aktywny w pracach społecznych, między innymi nadzorowała świetlicę wiejską.
Zmarła 19 listopada 2005 roku.

Źródło: red. Agnieszka Kowalska, „O tych, którzy już odeszli”, Brodnica 2012

Kategorie: Biogramy A-I

Skip to content