Murawska Wanda

(3.12.1907- 9.07.1995) Wanda Murawska Urodziła się 3 grudnia 1907 roku w Brodnicy. W 1926 roku podjęła pracę nauczycielki w szkole w Pokrzydowie, gdzie pracowała do 1939 roku. W okresie okupacji w latach 1939-1941 pracowała jako pomoc domowa w niemieckiej rodzinie w Gółkówku. W późniejszym czasie skierowano ją do pracy biurowej Dowiedz się więcej…

Pyrzanowski Jan

(17.03.1935 – 13.07.1986) Jan Pyrzanowski Urodził się 17 marca w 1935 roku w Cieszkach (powiat Żuromin). W 1954 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Bobrowie. W 1957 roku przeniósł się do Wądzynia, gdzie pełnił funkcję kierownika szkoły podstawowej. W 1972 roku, z powodu zamknięcia placówki w Wądzynie, Dowiedz się więcej…

Cichański Józef

(13.05.1913 – 22.01.1996) Józef Cichański Urodził się 13 maja 1913 roku w Wielkim Leźnie. W okresie okupacji w latach 1941-1945 wykonywał prace przymusowe w gospodarstwie rolnym u Hildy Zejler. Od 1945 roku mieszkał na stałe w Bobrowie, do 1982 roku pełnił tutaj funkcję sołtysa. Udzielał się społecznie dla wsi, gminy Dowiedz się więcej…

Lipiński Wincenty

(1905 – 1986) Wincenty Lipiński Urodził się w 1905 roku w Pluskowęsach. Służył w 67 Pułku Piechoty, posiadał stopień kaprala. W okresie okupacji w 1942 roku trafił wraz z rodziną do łagru, a w 1944 roku został zesłany na Syberię. W 1946 roku powrócił do kraju. Do 1977 roku prowadził Dowiedz się więcej…

Gęstwicki Jerzy

(23.09.1928 – 27.05.1994) Jerzy Gęstwicki Urodził się 23 września 1928 roku w Zaborowie. Pełnił funkcję kierownika szkoły w Cieszynach, a także w Brzoziu i Pokrzydowie. W 1952 roku podjął pracę w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brodnicy na stanowisku kierownika referatu planowania i inwestycji, później jako pracownik nadzoru Dowiedz się więcej…

Gabryel Henryk Krzysztof

(24.07.1949 – 21.12.2009) Henryk Krzysztof Gabryel Urodził się 24 lipca 1949 roku w Nieżywięciu powiat Brodnica. W 1968 roku podjął pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej w Brudzawach. W 1973 roku przeniósł się do szkoły w Kruszynach, w latach 1974-1998 sprawował funkcję dyrektora tej placówki. Udzielał się w harcerstwie jako instruktor, Dowiedz się więcej…

Owczarek Krystyna

(08.11.1931 – 11.04.1997) Krystyna Owczarek Urodziła się 8 listopada 1931 roku w Zalesiu koło Mławy. W latach 1951-1952 sprawowała opiekę nad sierotami wojennymi w Domu Dziecka w miejscowości Izabelin koło Warszawy. W 1952 roku rozpoczęła pracę jako nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Kawkach. W 1962 roku objęła funkcję Dowiedz się więcej…

Menderski Józef

(12.05.1906 – 08.03.1963) Józef Menderski Urodził się 12 maja 1906 roku w Zalesiu koło Mławy. W latach 1929-1939 pracował jako nauczyciel szkolnictwa publicznego w Białutach koło Działdowa, Dźwierznie koło Działdowa oraz w Bukowcu koło Jabłonowa. We wrześniu 1939 roku trafił do niemieckiej niewoli. Do 1945 roku przebywał w obozie jenieckim Dowiedz się więcej…

Kamińska Alicja

(03.10.1943 – 06.02.2005) Alicja Kamińska Urodziła się 3 października 1943 roku w Szczutowie koło Górzna. Od 1963 roku pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej w Bobrowie, w późniejszym czasie także jako kierownik i dyrektor tej placówki. W Bobrowie aktywnie udzielała się społecznie. Sprawowała opiekę nad szkolną biblioteką, drużyną harcerską i Dowiedz się więcej…

Cyra Czesław Wincenty

(06.07.1922 – 13.05.2010) Czesław Wincenty Cyra Urodził się 6 lipca 1922 roku w Lipienkach, dawny powiat Świecie. W latach 1951-1982 sprawował funkcję kierownika szkoły podstawowej w miejscowości Brudzawy. Był osobą aktywną społecznie, był członkiem Gromadzkiej Rady Narodowej w Kruszynach. Przez kilka lat był przewodniczącym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bobrowie. Należał Dowiedz się więcej…

Skip to content