Swinarski Artur Maria

Swinarski Artur Maria (28.07.1900 Brodnica – 21.04.1965 Szwajcaria) – poeta, dramaturg, satyryk, syn Stanisława, z zawodu kupca, i Kazimiery ze Słomczewskich. Uczęszczał do gimnazjum brodnickiego. W latach 1918-1920, mieszkając w Poznaniu, związał się ze środowiskiem literackim „Zdroju” i z grupą plastyków „Bunt”. Jako grafik zadebiutował na łamach „Zdroju” w 1918 Czytaj dalej…

Pecka Józef Adam

Pecka Józef Adam (28.10.1895 Tarnów-1940 Charków) – syn pocztowca Walentego i Anny z domu Kozioł, urodzony w Tarnowie 28 października 1895 roku. W rodzinnym mieście uczęszczał do gimnazjum i tam w roku 1913 złożył egzamin dojrzałości. Po maturze podjął studia uniwersyteckie. Od roku 1913 uczestniczył w ruchu niepodległościowym. Należał do Czytaj dalej…

Jezierski Jerzy

Jezierski Jerzy (30.09.1938 Brodnica – 20.09.1999 Brodnica) – nauczyciel i metodyk geografii, autor artykułów o Pojezierzu Brodnickim, twórca trasy wędrownej Kamień-Brodnica-Mały Głęboczek-Czarny Bryńsk, organizator obozów wędrownych dla młodzieży. Studiował geografię w Studium Nauczycielskim w Toruniu, ukończył geografię na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Życie zawodowe poświęcił Czytaj dalej…

Kukomski Zygmunt Edward

Kukomski Zygmunt Edward (1919 Cieszyny koło Wrock – 20.02.2012 Elbląg) – elbląski pisarz, adwokat, kombatant wojny obronnej 1939 r., żołnierz AK, maturzysta Państwowego Gimnazjum Męskiego w Brodnicy (1938 r.), absolwent VII Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty 4 DP przy 67 pp w okresie 1938/39 i w stopniu kpr. pchor. uczestnik bojów Czytaj dalej…

Nieczajew Andrzej

Nieczajew Andrzej dr n. med. (05.08.1914 Petersburg – 04.12.2009 Szczecin) – doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii, twórca szczecińskiej szkoły reumatologii (dzięki jego zasługom powstała Klinika Reumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej i Wojewódzki Oddział Reumatologii), współorganizator i przewodniczący Oddziału Szczecińsko-Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, aktywny członek PTTK-u, działacz Czytaj dalej…

Lendzion Jerzy

Lendzion Jerzy (1910 Poznań – 1940 Bydgoszcz) – harcmistrz, organizator Szarych Szeregów w Brodnicy, patron kręgu Seniora przy Komendzie Hufca ZHP w Brodnicy, zawodowo pracownik bankowy; syn Bolesława, referenta wojskowego. Uczęszczał do szkoły średniej w Toruniu, od 1930 r. mieszkał w Brodnicy, pracował w Komunalnej Kasie Oszczędności. Społecznie pełnił obowiązki Czytaj dalej…

Rajkiewicz Franciszek

Rajkiewicz Franciszek (01.04.1931 r. Brodnica – 04.09.2006 r. Brodnica) – harcmistrz, wieloletni wiceprezes i członek zarządu oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Brodnicy (w 1952 r. był w gronie założycieli PTTK w Brodnicy), współzałożyciel i zarządca przystani wodnej nad jeziorem Niskie Brodno, Strażnik Ochrony Przyrody, organizator spływów kajakowych, regat żeglarskich, imprez Czytaj dalej…

Janaszek Jan

Janaszek Jan (26.01.1882 Śląskowo k. Rawicza – 03.12.1920 r. Brodnica) – lekarz, zasłużony działacz niepodległościowy, syn Mariana, właściciela ziemskiego i Elżbiety z Mrugalskich. Po ukończeniu studiów medycznych pracował jako lekarz w Brodnicy. Zakładał towarzystwa czytelni ludowych, uczestniczył w pracach polskich towarzystw działających w latach niewoli. W 1918 r. otrzymał polecenie Czytaj dalej…

Klinicki Maksymilian

Klinicki Maksymilian, ps. Wierzba (13.01.1916 Brodnica – 1984 Brodnica) – major rezerwy WP, „cichociemny”. Był uczniem gimnazjum w Brodnicy, którego nie ukończył – zgłosił się ochotniczo do wojska polskiego. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. jako podoficer Ośrodka Zapasowego 4 DP. Po klęsce wrześniowej był internowany na Węgrzech. Od Czytaj dalej…

Karwat Marian Euzebiusz

Karwat Marian Euzebiusz (15.08.1856 Wichulec-14.01.1946 Brodnica) – herbu Murdelio, filomata pomorski, lekarz medycyny, działacz niepodległościowy. Syn Teofila, właściciela ziemskiego oraz Jadwigi z domu Kielczewskiej. Uczęszczał do gimnazjum w Chełmnie. W latach 1871-1873 członek tajnej organizacji filomackiej im. Tomasza Zana. 15 października 1873 r. przyjęty do brodnickiego gimnazjum królewskiego, gdzie na Czytaj dalej…

Skip to content